VĂN PHÒNG CÔNG TY HUỲNH GIA

Nha Trang: 16 -18 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3529199(0258)35625620355007777

Sài Gòn Quận 1: 275H Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)39204877(028)392017270905394877

Cam Ranh: 01 Lê Duẩn, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3954555

Cam Đức: 356 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3982929

Phan Thiết:

Điện thoại: (0252)3810810

Mũi Né : 199 Nguyễn Đình Chiểu

Điện thoại: (0252)3710710

Ninh Hòa: 582 Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3633633(0258)3849888

Sài Gòn Quận 5: 191 Lê Hồng Phong, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)39204577(028)392017270905394877