GIỜ CHẠY XE HUỲNH GIA

TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
SÀI GÒN ⇒ NHA TRANG 8:30 Sáng 5:30 Chiều
11:30 Sáng 8:00 Tối
8:00 Tối 4:00 Sáng
8:30 Tối 4:30 Sáng
9:00 Tối 5:00 Sáng
9:30 Tối - Xe VIP/Thường 5:30 Sáng
10:00 Tối 6:00 Sáng
10:30 Tối 6:30 Sáng
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
NHA TRANG ⇒ SÀI GÒN 8:30 Sáng 5:30 Chiều
8:00 Tối 4:00 Sáng
8:30 Tối 4:30 Sáng
9:00 Tối - Xe VIP/Thường 5:00 Sáng
9:30 Tối 5:30 Sáng
10:00 Tối 6:00 Sáng
10:30 Tối 6:30 Sáng
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
SÀI GÒN MŨI NÉ 8:30 Sáng 12:30 Chiều
11:30 Sáng 4:00 Chiều
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
MŨI NÉ ⇒ SÀI GÒN 1:00 Sáng 5:00 Sáng
2:00 Chiều 5:30 Chiều
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
MŨI NÉ ⇒ NHA TRANG 1:00 Chiều 5:00 Chiều
4:00 Chiều 8:00 Tối