GIỜ CHẠY XE HUỲNH GIA

TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
SÀI GÒN ⇒ NHA TRANG 10:00 - Xe VIP 17:00
11:00 - Xe Thường 18:00
11:45 - Xe VIP 18:45
20:00 - Xe Thường 4:00
20:30 - Xe Thường 4:30
21:00 - Xe Thường / VIP 5:00
21:30 - Xe Thường 5:30
22:00 - Xe Thường / VIP 6:00
22:30 - Xe Thường 6:30
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
SÀI GÒN NINH HÒA 11:00 - Xe Thường 20:00
11:45 - Xe VIP 20:45
20:00 - Xe Thường 05:00
21:00 - Xe Thường/ Xe VIP 06:00
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
NHA TRANG ⇒ SÀI GÒN 9:00 - Xe VIP 18:00
20:00 - Xe Thường 4:00
20:30 - Xe Thường / VIP 4:30
21:00 - Xe Thường 5:00
21:30 - Xe Thường / VIP 5:30
22:00 - Xe Thường 6:00
22:30 - Xe VIP 6:30
TUYẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN
NINH HÒA ⇒ SÀI GÒN 19:00 - Xe Thường 4:00
19:30 - Xe VIP 4:30
20:00 - Xe Thường 5:00